ZOP tehnološke usluge

Tvrtka s preko 28 godina iskustva i preko 500 tvrtki klijenata na području Zagreba i Republike Hrvatske.

ZOP tehnološke usluge

Tvrtka ZOP – tehnološke usluge d.o.o. osnovana je 1993. godine, a glavna djelatnost je pružanje specijalističkih usluga iz zaštite na radu i zaštite od požara.

Svoju uslugu temeljimo na kvaliteti i stručnoj usluzi koju osiguravaju naši profesionalni djelatnici. Surađujemo sa ukupno preko 500 tvrtki na području Zagreba i Republike Hrvatske.

Godine 2003. uveli smo ISO 9001 sustav upravljanja kvalitetom te postavili cilj kontinuiranog unaprijeđenja kvalitete usluge i poslovanja.

Vama na raspolaganju stojimo s kvalitetnom uslugom i individualnim pristupom kako bi osigurali sve što trebate po najpovoljnijoj cijeni.

Naša rješenja:

 • Rješenje o ovlasti za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija za gašenje i dojavu požara; MUP RH; Broj: 511-01-90-UP/I-3806/3-1999-1/4.
 • Rješenje o ovlasti za obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara; MUP RH; Broj: 511-01-91-UP/I-8101/2-94.
 • Rješenje o ovlasti za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju zapaljivih plinova i para; MUP RH; Broj: 511-01-90-UP/I-833/3-1997.
 • Rješenje o ovlasti za obavljanje poslova osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova; MUP RH; Broj: 511-01-79- UP/I-308/1-04.
 • Rješenje za obavljanje poslova zaštite na radu; RH Zavod za unapređivanje zaštite na radu; Klasa: UP/I-115-01/15-01/89. URBROJ: 425-02/5-15-4; U Zagrebu, 07. listopada 2015. godine

 • Rješenje o ovlasti za prikupljanje tvari koje oštećuju ozonski omotač; RH Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja; Klasa: UP/I-351-02/00-07/25. Ur.broj: 531-01-HM-00-02
 • Rješenja o ovlasti za održavanje vatrogasnih aparata proizvođača i distributera na području RH

Podaci o tvrtki

IBAN: HR3823600001102231541 (ZAGREBAČKA BANKA)
IBAN: HR7124850031100230143 (CROATIA BANKA)
OIB: 01233257226

Ostali podaci:
Pravno ustrojbeni oblik: d.o.o. prema Zakonu o trgovačkim društvima
Brojčana oznaka: 92
Djelatnost: tehničko ispitivanje i analiza
Brojčana oznaka razreda: 7120
NKD 2002: 74300
MB: 0215414
žiro račun: 2360000 – 1102231541 (ZAGREBAČKA BANKA)
žiro račun: 2485003 – 1100230143 (CROATIA BANKA)
E–mail: info@zop-tehnoloske-usluge.hr
WEB: www.zop-tehnoloske-usluge.hr

Pošaljite poruku

  Kontakti

  Gračanske dužice 72, 10000 Zagreb

  TEL: 01 / 46 45 303

  MOB: 091/4260-865

  info@zop-tehnoloske-usluge.hr