ZAŠTITA NA RADU

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti što ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ukoliko se opasnost ne može otkloniti. Provođenje zaštite na radu ne ograničava se samo na profesionalne bolesti, već se nastoji spriječiti bilo koja bolest, odnosno ozljeda, dok se veća pažnja poklanja profesionalnim oboljenjima.

Ovlašteni smo za izradu procjene rizika, osposobljavanja radnika, ispitivanja radne opreme, ispitivanja radnog okoliša te izdavanja uvjerenja o obavljenim ispitivanjima.

Iz područja zaštite na radu ovlašteni smo za pružanje sljedećih usluga:

 • Ispitivanje električnih instalacija
  • zaštita od indirektnog napona dodira
  • tipkala za isključenje napona
  • otpor uzemljenja
 • Ispitivanje radne opreme
 • Ispitivanje uvjeta u radnoj okolini
  • mikroklimatski uvjeti, razina rasvjete i buka na radnom mjestu
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za ZNR
 • Osposobljavanje povjerenika radnika za ZNR
 • Izrada i usklađivanje Procjene rizika
 • Izrada Pravilnika o zaštiti na radu
 • Izrada Planova evakuacije i spašavanja
 • Usluge obavljanja poslova zaštite na radu

NAŠE USLUGE

ZOP-Tehnološke usluge - zaštita na radu - rad brusilicom

Zaštita na radu

Izrada procjene rizika, osposobljavanje radnika, ispitivanje radne opreme i radnog okoliša, ispitivanje električnih instalacija, ugovorno vođenje poslova zaštite na radu…

ZOP-Tehnološke usluge - zaštita od požara- vatra

Zaštita od požara

Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara, ispitivanje protupanične instalacije, izrada procjene ugroženosti od požara, opremanje protupožarnom opremom…

ZOP-Tehnološke usluge - servis vatrogasni aparat

Servis vatrogasnih aparata

Pružamo usluge pregledavanja vatrogasnih aparata što uključuje periodički i unutarnji pregled vatrogasnih aparata te vođenje evidencije o pregledavanju.

Pošaljite poruku

  Kontakti

  Gračanske dužice 72, 10000 Zagreb

  TEL: 01 / 46 45 303

  MOB: 091/4260-865

  info@zop-tehnoloske-usluge.hr